Wijzigen

Invoer:

Naam lid *
Ingangsdatum wijziging *

Persoonlijke gegevens - vul alleen de nieuwe gegevens!

Aanhef
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Het mobiele nummer van het lid en/of ouder van het lid
E-mail
Naam rekeninghouder
Naam van de bankrekening houder
IBAN rekeningnummer
Bankrekening

Overig

Opmerking

Training - vul alleen de nieuwe gegevens in!

Naam train(st)er *
Datum eerste training (na proefles)
Activiteit
Niveau
Of anders:
Leeftijdscategorie
Trainingsdagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
Trainingsuren
Of anders:
* Verplichte velden