Inschrijven

Invoer:

Gegevens training - in afstemming met train(st)er

Overzicht van soort groep, trainingsdagen- en tijden
Naam train(st)er *
Datum eerste training (na proefles) *
Activiteit *
Niveau *
Of anders:
Trainingsdagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
Trainingsuren *
Of anders:

Gegevens aan te melden lid

Aanhef *
Voorletters
Voornaam *
Tussenvoegsels
Achternaam *
Geboortedatum *

Adresgegevens

Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *

Contactgegevens

Contactgegevens van het lid
Telefoonnummer
Mobiel nummer *
Het mobiele nummer van het lid en/of ouder van het lid
E-mail *

Betalingsgegevens

Betaling *
Betaalwijze
Automatische incasso in 12 termijnen per jaar
U-pas
Betaling met U-pas

Machtiging voor de contributie en inschrijfkosten wedstrijden (ondergetekende)

Naam rekeninghouder *
Naam van de bankrekening houder
IBAN rekeningnummer *
Bankrekening
Toestemming persoonsgegevens *
Onderstaande vragen zijn nodig om jouw toestemming kenbaar te maken aan de ledenadministrateur/clubbestuur. De ledenadministrateur voert vervolgens jouw toestemming (op basis van dit formulier) in op de ledenkaart in Digimembers. 

 

Onderstaande toestemming is noodzakelijk voor het lidmaatschap van Turn4u.

 

 

JA, Ik geef toestemming aan Turn4u om mijn persoonsgegevens te verwerken voor de in de toelichting genoemde doelen en uitsluitend daarvoor gebruikt zullen worden
Machtiging AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) *
Wanneer je hieronder aangeeft toestemming te geven voor het maken en gebruiken van foto's/beeldopnamen (optie 1), gelden de volgende voorwaarden:
  • Turn4u/KNGU mag toestemming verlenen om tijdens de activiteiten/wedstrijden/evenementen beeldopnamen van mij te maken en deze te publiceren op de in de toelichting genoemde media van Turn4u, de KNGU of andere wedstrijdorganisatie of ter verslaglegging van de wedstrijd/het evenement in de media.
  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de toelichting genoemde doelen en zullen uitsluitend daarvoor worden gebruikt.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

De uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Turn4u/KNGU is te lezen op de website van Turn4u en de KNGU onder Privacyverklaring.

Ik heb tevens kennisgenomen van de toelichting op deze toestemmingsverklaring.

JA, Ik geef toestemming aan Turn4u/KNGU om van mij foto's/beeldopnamen te (laten) maken en te gebruiken.
NEE, Ik geef geen toestemming aan Turn4u/KNGU om van mij foto's/beeldopnamen te (laten) maken en te gebruiken.

Overig

Opmerking
* Verplichte velden