Voorbereidingsgroep + onderbouw (t/m 9 jaar)

Tijdens seizoen 2024-2025 zullen de sporters geboren in de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 ingedeeld worden in de onderbouw. Deze groepen worden door Dutch Gymnastics ook wel (pre-)instap genoemd.

 

Vanuit Dutch Gymnastics is oefenstof ontwikkeld wat onder andere aansluit bij het Fundament van het Long Term Athlete Development model. Veel en veelzijdig bewegen op een speelse manier is het motto voor de onderbouw. De nadruk ligt op de ontwikkeling van fundamentele bewegingsvaardigheden. Op jonge leeftijd breed motorisch ontwikkelen draagt bij aan:

  • meer plezier in sport
  • de ontwikkeling van fysieke en motorische vaardigheden
  • het beleven van succeservaring

 

De sporters hebben geen officiële wedstrijden, maar zogenaamde meetmomenten. Met de oefenstof en de opzet van het meetmoment krijgt elke turnster een unieke en persoonlijke sportervaring aangeboden. Tijdens de meetmomenten is er geen competitief deel. De turnsters turnen verschillende onderdelen en doen dit op hun eigen niveau. Ze worden per onderdeel beoordeeld door een jury door middel van stickers (gouden sticker = ‘al helemaal netjes’, zilveren sticker = ‘het onderdeel lukt, nu nog oefenen om het wat netter te doen’ en een bronzen sticker = ‘al heel goed geprobeerd, maar nog wel met hulp of gevallen’). Hiermee krijgen de sporters uiteindelijk een diploma vol met stickers en kunnen ze precies zien welke onderdelen ze al helemaal onder de knie hebben en welke onderdelen ze nog kunnen oefenen. Gezien de vele elementen die worden uitgevoerd en het feit dat elke turnster wordt beloond voor wat zij probeert, wordt de prestatiedruk beperkt. De opzet is dan ook dat iedereen naar huis gaat met een grote glimlach, een positief gevoel en verbeterpunten. Zowel de trainer als het jurylid heeft een verantwoordelijkheid in het uitdragen van een positief, veilig en pedagogisch verantwoord sportklimaat.

 

Instroom (LET OP: MOMENTEEL IS ER EEN WACHTLIJST):

In principe komt de instroom van sporters in de onderbouw van 1 van onze zusterverenigingen: Longa, Fraternitas of Sport Vereent. De aanmeldingen van deze sporters hebben voorrang op de aanmeldingen van sporters die niet aangesloten zijn bij 1 van deze verenigingen. Op dit moment is er een wachtlijst voor de onderbouw groepen bij Turn4u. Mocht er toch al interesse zijn van een sporter van 1 van onze zusterverenigingen, een sporter van een andere vereniging of een sporter die nog niet op turnen zit om zich aan te melden voor de onderbouw groepen kan er contact opgenomen worden met Valerie Roetman (valerie@turn4u.nl). Als er plekken vrij komen worden er proefmomenten georganiseerd. De sporters worden dan op de lijst voor het eerstvolgende proefmoment geplaatst. De datums voor deze proefmomenten in seizoen 2024-2025 zijn nog niet bekend. Deze zullen bekend gemaakt worden via de website van Turn4u of via onze Instagram pagina's (zie onderaan).

 

Bij Turn4u is de onderbouw verdeeld in 2 groepen: 'de voorbereidingsgroep' en 'de onderbouw groep'.

 

Voorbereidingsgroep:

In de voorbereidingsgroep zitten sporters uit 2016 t/m 2019. In deze groep ligt de focus in eerste instantie op het ontdekken welk niveau bij de sporter gaat passen en vervolgens op dit niveau de verschillende elementen zo netjes mogelijk uitvoeren. Bij deze groep zijn er alleen meetmomenten en wordt er nog niet gekeken naar het competitie element. De trainers kunnen zelf de sporters inschrijven voor verschillende meetmomenten. De datums hiervoor zijn nog niet bekend. Zodra dit bekend is zullen de trainers dit laten weten en zal dit bekend gemaakt worden op de website. 

 

Zeer talentvolle sporters uit de voorbereidingsgroep kunnen al vroegtijdig doorstromen naar de talentontwikkelingsgroep. Meer informatie over deze groep is te vinden onder 'talentontwikkeling'.

 

Heb je vragen over de voorbereidingsgroep? Neem dan contact op met Valerie Roetman (valerie@turn4u.nl). Wil je meer zien van de groep sporters die uitkomen in de voorbereidingsgroep? Check dan de insta-pagina: @turnjufvalerie 

 

 

Onderbouw groep:

In de onderbouw groep zitten sporters uit 2016 en 2017 die opgeleid worden om uiteindelijk uit te komen in middenbouw niveau 4, 5 of 6 (meer informatie over middenbouw 4, 5 of 6 is te vinden onder 'middenbouw (10 t/m 12 jaar)'.  Om de sporters kennis te laten maken met wedstrijden mogen zij dit jaar deelnemen aan enkele door de KNGU-georganiseerde wedstrijden. Deze groep wordt ingedeeld tijdens deze wedstrijden als ‘instap A’, ‘instap B’ of ‘instap C’. De sporters uit de onderbouw groep nemen dit jaar deel als 'instap C':

  • Volgt.

 

Heb je vragen over de onderbouw groep? Neem dan contact op met Joik van der Woude (joik@turn4u.nl). Wil je meer zien van de groep sporters die uitkomen in de onderbouw groep? Check dan de insta-pagina: @turn4udivisie456

 

Laatste geüpdatet op: 24-07-2024