Missie

Iedere turn(st)er, spring(st)er en train(st)er werkt met plezier naar zijn of haar eigen top. 

 

Visie

Iedere turn(st)er en spring(st)er traint met plezier naar zijn of haar eigen top en wordt hierin gemotiveerd door de wedstrijdsportcultuur die leeft bij Turn4U. Turn(st)ers en spring(st)er van alle leeftijden, die turnen op wedstrijdniveau, kunnen terecht bij onze vereniging en worden in een veilig sportklimaat begeleid in hun ontwikkeling door goed geschoolde, gemotiveerde train(st)ers. Train(st)ers, op hun beurt, worden door de vereniging gestimuleerd en gefaciliteerd zich te blijven ontwikkelen. 

Turn4U staat bekend om haar structureel sterke bezetting op wedstrijden, een verenigingscultuur waar iedereen zich gezien voelt en een hoge mate van (ouder)betrokkenheid. Dit alles onder aansturing van een betrokken bestuur dat de vereniging visie en leiding geeft op een professionele en moderne manier. Voor organisaties waar Turn4U mee samenwerkt is zij een betrouwbare partner door de jaren heen. Kennis en kunde wordt vrij binnen de vereniging en met partners uitgewisseld om de (turn)sport verder vooruit te helpen.

 

Beleid

In revisie, volgt z.s.m.

 

 

Organigram

Hieronder vind je het organigram van Turn4u. Bekijk onze pagina met de contactgegevens en de pagina met onze vrijwilligers om te zien door wie welke positie wordt ingenomen. 

 

Laatst geüpdatet op: 18-12-2023