Blessureregeling

Aanpassing van de contributie bij een blessure

Bij Turn4u is het mogelijk de contributie aan te laten passen bij een langdurige blessure. We hebben het dan over een blessure die minimaal 1 maand duurt, waardoor je geheel niet in staat bent om te komen trainen en dus geen gebruik maakt van de faciliteiten van de turnhal.

De aanpassing van de contributie start in de maand nadat de blessure is opgetreden. De contributie wordt ingesteld op €10 per maand. Dit is de basiscontributie. Die geldt omdat de contributie aan de KNGU wel doorloopt, ook als je niet traint. 

 

Einde blessure

Zodra je weer kunt starten met trainen, betekent dit het einde van de blessure en wordt de contributie weer volgens jouw normaal aantal trainingsuren ingesteld. Ondanks dat je misschien niet al volledig alle uren kunt meetrainen of alle toestellen kunt turnen of springen biedt Turn4u voldoende mogelijkheden om weer conditie en kracht op te bouwen. Trainers kunnen een opbouwschema voor je maken. Je kunt langs de fysiotherapeut voor een gratis advies.

 

Melden blessure

Een blessure kun je melden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@turn4u.nl). Ook wanneer je weer start met turnen of springen, meld je dit aan de ledenadministratie.