Lidmaatschap

AANVANG LIDMAATSCHAP

Inschrijving kan uitsluitend door invulling van het inschrijfformulier. 

Het inschrijfformulier dient volledig te zijn ingevuld en afgestemd met de trainersstaf. Controleer met de trainer(s) de divisie / niveau en aantal uur per week. Voor elke divisie gelden standaard uren per week. 

Indien u lid wordt, wordt maandelijks achteraf de contributie afgeschreven in de eerste week van de nieuwe maand. Indien de start van de eerste training voor de 15e van de maand is dan wordt die maand als volle maand gerekend. Indien de start van de eerste training na de 15e van de maand is dan wordt de eerstvolgende maand als eerste maand gerekend.

 

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging kan op twee momenten:

·        Voor 1 januari - Het lidmaatschap stopt dan per 1 februari. (Begin februari wordt januari nog afgeschreven)

·        Voor 1 juli - Het lidmaatschap stopt dan per 1 augustus. (Begin augustus wordt juli nog afgeschreven)

De opzegging leidt automatisch tot het intrekken van de machtiging tot contributie-inning. Wil je opzeggen vul dan het opzegformulier in. Daarmee schrijf je je uit als lid van onze vereniging. Het lidmaatschap kan uitsluitend met dit formulier worden opgezegd. Telefonisch opzeggen of opzeggen bij de leiding is niet mogelijk. Het wordt op prijs gesteld dat bij het opzeggen een reden wordt aangegeven. Sommige redenen kunnen namelijk aanleiding zijn tot verbeterpunten in het functioneren van de vereniging.

 

Contributie inning

De contributie wordt over 12 maanden geïncasseerd voor alle leden. Per maand

wordt het volgende bedrag afgeschreven:

·        1/12e deel van de jaarlijkse basiscontributie;

·        1/12e deel van het aantal uren training per week; (zie contributie)

·        Turnen dames divisies 1/2/3 trainen 48 weken per jaar;

·        Turnen dames divisies 4/5/6 en groepsspringen trainen 42 weken per jaar.