Algemene informatie

 

Turn4u biedt damesturnen aan in divisie 1, 2, 3, 4, 5, 6 en in de Eredivisie.

"Samen turnen naar je top" is het basisprincipe van Turn4u. Samen zorgen we er voor dat al onze turnsters turnen naar hun eigen top, met eigen dromen, doelen en trainingen.

 

 

 

Hieronder meer informatie over het damesturnen binnen de KNGU.

In Nederland wordt het damesturnen beoefend op zowel districtsniveau als nationaal niveau.

De turnsters die op nationaal niveau uitkomen op de wedstrijden turnen tegen turnsters uit andere districten. Daarentegen turnen de turnsters die op districtsniveau uitkomen op de wedstrijden alleen tegen turnsters uit hetzelfde district. Nederland is onderverdeeld in de volgende districten:

  • District Noord
  • District Oost
  • District Mid-West
  • District Zuid-Holland
  • District Zuid

De turnsters van Turn4u turnen binnen district Mid-West.
District Mid-West is vervolgens weer opgedeeld in twee kleinere regio's: regio Noord-Holland en regio Midden-Nederland. Turn4u valt onder de regio Midden-Nederland.

 

 

Verder wordt er binnen de KNGU onderscheid gemaakt tussen voorschreven oefenstof en keuzeoefenstof. Welke oefenstof van toepassing is, is afhankelijk van de leeftijdscategorie en het niveau van de desbetreffende turnster.

 

De leeftijdscategorie wordt bepaald door het geboortejaar van een turnster. Voor het wedstrijdseizoen van 2020-2021 geldt het volgende:

 

Turnsters uit de leeftijdscategoriën Instap, Pupil 1, Pupil 2 en Jeugd 1 turnen voorgeschreven oefenstof, terwijl turnsters uit de leeftijdscategoriën Jeugd 2, Junior en Senior keuzeoefenstof turnen.

 

Binnen de voorgeschreven oefenstof wordt er geturnd op verschillende niveaus: N1 t/m N4  en D1 t/m D4. De N staat hierbij voor nationaal niveau en de D voor districtsniveau. Binnen de keuzeoefenstof wordt er geturnd in de niveaus A t/m H.

 

Zowel de leeftijdscategorie als het niveau van een turnster bepalen binnen welke divisie een turnster zal uitkomen op de wedstrijden. Binnen het damesturnen worden er wedstrijden geturnd in divisie 1, 2, 3, 4, 5, 6 en in de Eredivisie. Turnsters in divisie 1 t/m 3 turnen wedstrijden op nationaal niveau, turnsters in divisie 4 t/m 5 op districtsniveau, turnsters in divisie 6 op regionaal niveau en turnsters in de eredivisie turnen wedstrijden op zowel nationaal als internationaal niveau.