Veilig Sportklimaat

Turn4u streeft naar een veilig sportklimaat (VSK) voor sporters, trainers, ouders en vrijwilligers. Dat doen wij samen en daar hebben wij elkaar bij nodig. Als club nemen we hierin verantwoordelijkheid. In de plannen die te vinden zijn op deze pagina lees je hoe wij dit doen en wat er van trainers, ouders en sporters wordt verwacht om Turn4u een prettige plek te laten zijn, waar iedereen met plezier zichzelf ontwikkelt. 
Bij Turn4U houden we ons aan een aantal gedragsregels.

In het kort:

  • Ik respecteer een ander zoals hij/ zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging. 
  • Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld zou willen worden (dit omvat alle regels als grensoverschrijdend gedrag, pesten, schade berokkenen, etc.)
  • Ik houd rekening met de grenzen die iemand anders aangeeft (hiermee vang je ook al de regel dat je niet ongewenst dichtbij moet komen).
  • Als iemand mij lastig valt dan vraag ik hem/ haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld zich zo nodig bij het bestuur.

Bij Turn4u beschikken alle trainers over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Onze trainers van de topsportgroepen ondertekenen daarnaast ook de Gedragscode NL-coach.

 

We conformeren ons bovendien aan de pedagogische visie van de KNGU.

 

Vertrouwenscontactpersonen en Centrum Veilige Sport Nederland

In situaties die niet passen bij een veilig sportklimaat zijn er twee contactpersonen die je kunt raadplegen/informeren. Dit zijn: Karen en Sophie. Zij zijn te bereiken via: vcp@turn4u.nl 

 

Zowel ouders, sporters als trainers kunnen melding maken van schending van de gedragscode c.q. een klacht indienen. Een klacht kan worden ingediend bij het bestuur, ook kan er contact gezocht worden met bovenstaande vertrouwenscontactpersonen. Klik hier voor onze klachtenprocedure.

 

Het bestuur van Turn4u zal de melding in ontvangst nemen en daarna contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook is het mogelijk om zelf rechtstreeks contact met hen op te nemen. Dit kan anoniem, d.m.v. mailen, bellen of chatten. Klik hier voor hun infographic over seksuele intimidatie te bekijken.