Nieuws

27 april 2020

Update corona: nieuwste ontwikkelingen n.a.v. persconferentie 21 april

Het coronavirus houdt de turnsport nu al een aantal weken in zijn greep, maar gelukkig heeft het kabinet op 21 april aangekondigd dat de maatregelen, met name voor sporters en jonge kinderen, iets worden versoepeld. Vanaf 29 april is het weer toegestaan om voor kinderen tot 12 jaar onbeperkt buiten te sporten; jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen en topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen. Maar wat betekent dat voor onze turn(st)ers en spring(st)ers?

Update corona: nieuwste ontwikkelingen n.a.v. persconferentie 21 april
In de afgelopen dagen hebben we meerdere vragen van ouders ontvangen over de mogelijkheden om buiten te gaan trainen en ook komen onze trainers met leuke voorstellen. Helaas zullen we de nieuwe verwachtingen die hierdoor ontstaan ook enigszins moeten temperen.

 

Turnen/springen is een binnensport en valt daardoor niet onder de nieuwe versoepelde maatregelen. Het gebruik maken van onze turnhal, of het gebruik maken van de materialen uit de turnhal, is nog niet toegestaan. Ook voor onze topsporters kan nog geen uitzondering worden gemaakt. De KNGU is een eerste proef gestart om met topsportgroepen (Olympische sporters) te gaan trainen, maar Turn4u maakt geen deel van uit van dit initiatief.

 

Voor sporters is een algemeen protocol opgesteld. Het is voor de turnsport in het algemeen, en voor Turn4u in het bijzonder, bijna onmogelijk om buitentrainingen te organiseren die hieraan voldoen. Om die reden werkt de KNGU momenteel aan een specifiek protocol met specifieke adviezen voor de gymsport dat gebruikt kan worden voor buitentrainingen voor de turnsport. Wanneer dit protocol bekend is zullen wij dit verder uitwerken voor Turn4u. Naar verwachting presenteert de KNGU dit 29 april, wij zullen snel daarna een bericht aan al onze leden uitsturen en kijken wat de mogelijkheden zijn. Houd dus de mail en website in de gaten.

 

Voor de laatste ontwikkelingen op dit gebied verwijzen we in elk geval ook graag naar de site van de KNGU.

 

Bestuur Turn4u