Nieuws

13 maart 2020

Nieuwsbericht: alle activiteiten afgelast i.v.m. maatregelen coronavirus

Gezien alle adviezen van de Rijksoverheid, RIVM, NOC-NSF en in het bijzonder van de KNGU en de afgekondigde maatregelen en informatie met betrekking tot het coronavirus per 12 maart jl., hebben we als bestuur besloten dat we tot nader order (31 maart vooralsnog) helaas met pijn in het hart alle clubactiviteiten (trainingen, overleggen, borrel, wedstrijden) afgelasten met ingang van heden (13-03-2020).

Nieuwsbericht: alle activiteiten afgelast i.v.m. maatregelen coronavirus
Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang dit duurt en wat de exacte impact op de turnsport in het algemeen, en op Turn4u in het bijzonder, wordt. Over het inhalen van trainingen/wedstrijden kunnen wij nu nog niets zeggen. Uiteraard onderhouden wij hierover contact met de KNGU en houden wij de informatievoorziening van de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten. Wanneer er sprake is van veranderende omstandigheden dan zal ook Turn4u bekijken of de genomen maatregelen kunnen worden aangepast.

 

We bekijken de mogelijkheden om te compenseren in de contributie. Vooralsnog wordt de contributie in maart op reguliere wijze geïnd. Voor zover onze financiële positie dit toelaat zijn wij van plan (een deel van) de contributie te restitueren of verrekenen over de contributie van april. Uiteraard is dit verder afhankelijk van hoe de situatie zich de komende weken zal ontwikkelen. 

 

Dit is een situatie van overmacht. Wij als club/bestuur doen er alles aan om zo goed mogelijk te handelen en jullie allemaal van informatie en antwoorden te voorzien. We hopen op jullie begrip en we zullen jullie op de hoogte houden via nieuwsberichten, onze site en social media en via de appgroepen van de trainingsgroepen.

 
We begrijpen dat dit bericht mogelijk vragen oproept. Daarvoor zijn wij uiteraard beschikbaar, stuur dan een mail naar bestuur@turn4u.nl

 

Met vriendelijke groet,

Albert, Caja, Harry, Jos, Luus en Peter