Looproute in de turnhal in corona-tijd

Het is zover! Na maanden buitentrainen gaan de deuren van de turnhal 1 juli weer open!

 

Om te zorgen dat het binnenturnen op een veilige, verantwoorde manier kan zijn er looproutes gemaakt in de turnhal. Dit is allemaal duidelijke aangegeven met pijlen en natuurlijk zijn er trainers en is er een corona-coördinator die kan helpen als dat nodig is. Als je alvast onderstaand filmpje bekijkt voor je eerste training, weet je zeker dat je de weg kunt vinden. 

 

 

 

Overige regels in de turnhal:

Voorwaarden voor binnensport – “Ruimte met regels”; “Gezond verstand staat voorop!”

Sporten en 1,5 meter afstand

Voor binnen en buiten geldt in het algemeen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De 1,5 meter tussen de jongeren en volwassenen blijft van kracht.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand.
 • In sommige situaties mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten, o.a. bij sporten.

 

In de turnhal en op de turnvloer geldt:

 • Sporters tot en met 12 jaarhoeven onderling en met hun trainer (ook volwassen) geen afstandte houden;
 • Sporters van 13 tot 18 jaarhoeven onderling en met jongeren tot 18 jaar geen afstand te houden, maar wel 1,5 meter afstand te houden tot trainers die 18 jaar of ouder is;
 • Iedereen van 18 jaar en ouderhoudt 1,5 meter afstand voor, tijdens en na het sporten.

 

 • Vangen mag door trainers

Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tijdens de sport, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. Dus: alleen indien dat onvermijdelijkis (voor de sport noodzakelijk is), mag tijdelijk en zo kort mogelijkde 1,5 meter afstand tussen een sporter van 13 jaar of ouder en de volwassen trainerworden losgelaten in de turnzaal.

Schud dus geen handen en geef geen highfives!

Vermijd als trainer geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen!

Turnen is geen contactsport, de sporters van 18 jaar en ouder hebben onderling geen fysiek contact met elkaar tijdens de uitoefening van de sport.

 

Voor sporters tot en met 12 jaar en volwassen trainers geldt de 1,5 meter afstand al niet.

 

Houd groepen tot 18 jaar in de zaal bij elkaar: gezamenlijk op, gezamenlijk af!

 • Zorg als trainer van je groep dat de sporters van 13 tot 18 jaar bij elkaar blijven in de zaal en zich zoveel mogelijk gezamenlijk Zorg ervoor dat zij daarbij 1,5 meter afstand houden van volwassen trainers of sporters.

Houd groepen van 18 jaar en ouder in de zaal geordend: geordend op, geordend af!

 • Zorg als trainer ervoor dat de sporters van de groep en trainers onderling van 18 jaar of ouder 1,5 meter afstand van elkaar bewaren, maar ook dat zij zich dus zo geordend mogelijk met deze afstand verplaatsen in de hal en daarbij 1,5 meter afstand houden van volwassen trainers en andere sporters vanaf 13 jaar.

 

Gezondheid en hygiëne

 • Je komt alleen sporten als je gezond Blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) of als een huisgenoot positief op Corona is getest.
 • We doen vooraf een gezondheidscheck, zowel op sporters als trainers. Ouders/sporters melden zich bij de trainer vooraf af en de trainer doet bij aanvang alsnog een check. Ook de Corona-coördinator bij de toegangsdeur vraagt naar de gezondheid van sporters.
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Iedereen die de accommodatie betreedt desinfecteert bij binnenkomst en bij vertrek de handen.
 • Daarnaast wast een ieder na ieder toiletgebruik nogmaals de handen met desinfecterende handgel.
 • Ook na eten en drinken wast een ieder de handen.
 • Op ieder toestel zijn desinfecterende spray/papieren doekjes en handgel aanwezig om het toestel daar waar mogelijk te reinigen. Het gaat hierbij met name om stel- en borgknoppen en rekstokken.
 • In overleg met locatiebeheerder is afgesproken dat de turnhal en toegangswegen dagelijks worden schoongemaakt door schoonmaakbedrijf ’t Sticht. Contactpersoon hiervoor is de locatiemanager. Schoonmaak en desinfectie van sanitair gebeurt zodoende op grondige en professionele wijze. Aangezien deze afspraak vanuit gemeente reeds gold bij topsport in juni, is binnen Turn4u Willemijn Niemeijer aangewezen als locatiemanager tot 20 juli.
 • Aan het einde van de dag maken we samen de hal schoon op de gebruikelijke wijze.

 

Faciliteiten

 • We gebruiken de kleedkamers niet. Zoals hierna bij de looproutes wordt uitgelegd, gebruiken we de tribune voor het neerzetten van spullen, voor eten/drinken.
 • Kom dus vanaf huis in turnkledingen leg overige kleding (trainingspakken/jassen e.d.) bij je spullen op de tribune. Mocht omkleden toch écht niet anders kunnen, dan zijn de toiletvoorzieningen bij de tribune te gebruiken.
 • Sporters komen niet in de keuken. De keuken is alleen toegankelijk voor trainers. Neem vanaf huis voldoende te drinken mee (evt water bij de toiletvoorzieningen).
 • Voor trainers geldt dat zij niet de kleine trainerskleedkamer en fysioruimte in de hal gebruiken om hun spullen neer te zetten, maar hun spullen kwijt kunnen in de kasten bij het toestellenhok (of vergaderruimte boven). De ruimten zijn ongeschikt om 1,5 meter afstand te houden.

 

Looproutes en bewegingen in de zaal (gefaseerd op én af)

 • De sporters krijgen toegang via de hoofdingang van de trainingsaccommodatie. Bij toegang van de accommodatie staat handgel ter desinfectie.
 • De route in de turnhal staat gemarkeerd en bij binnenkomst van de turnhal gaat iedereen rechtsaf naar de tribune om daar hun spullen neer te zetten en zich klaar te maken voor de training.
 • Jongeren tot 18 jaar verzamelen zich in de vissenkom tot de trainer hen komt halen. Niemand gaat zelf de turnhal in.
 • Sporters van 18 jaar en ouder blijven op de tribune op 1,5 meter afstand van elkaar wachten tot zij het sein krijgen van de trainer dat zij volgens de looproute naar beneden kunnen komen en via de vissenkom de hal betreden.
 • Eten en drinken tussendoor gebeurt weer op de tribune via de looproute.
 • Vertrek vanaf de vloer gaat via kleedkamer 4, waarna de looproute wordt gevolgd.
 • Vertrek uit de turnhal vindt vervolgens, nadat de spullen zijn opgehaald op de tribune, plaats via de nooduitgang aan de voorkant van de turnhal.
 • De trainingen stoppen op de exacte eindtijd, zodat iedereen tegelijk en zo snel mogelijk de hal kan verlaten via kleedkamer 4.
 • Sporters die moeten beginnen, staan op de starttijd te wachten in/bij de vissenkom tot de trainer hen komt halen. Ze gaan niet de hal in. Kom 15 minuten voor aanvang, zodat de sporters zich ruim vantevoren hebben omgekleed en voorbereid, zodat zij geen vertrekkende sporters in de weg lopen. Ben je te laat, dan moet je mogelijk buiten wachten in verband met vertrekkende sporters!
 • Vertrekkende sporters pakken zo snel mogelijk hun spullen en verlaten via de looproutes het pand.

 

Toegang tribune

 • Er zijn 10 gemarkeerde zitplaatsen op 1,5 meter beschikbaar (aan het einde van de tribune), dit is het maximum!
 • Er kunnen gezien het turnrooster maximaal 2 ouders per turngroep kijken. Wie er van een turngroep gaat kijken, is deverantwoordelijkheid van de ouders onderling. Iedere groep heeft wel een groepsapp om dit onderling met elkaar te regelen wie er gaat kijken. Met name doordeweeks 15.30-18.30 en zaterdagochtend 9.30-12.30 kan het druk zijn.
 •  
 • LET OP: het is niet de bedoeling om even naar binnen te lopen om te kijken of er plek is. Ben je niet één van de ouders die aan de beurt is, dan blijf je buiten!

 • Regels voor bezoekers:

 • Bij klachten, kom je niet
 • Je houdt altijd 1,5 meter afstand van sporters, trainers en andere aanwezigen
 • Je gebruikt de handgel bij de ingang van de turnhal
 • Je volgt de looproute naar de tribune (direct rechtsaf naar boven) en loopt op de tribune door naar het einde waar de gemarkeerde zitplaatsen zijn
 • Bij de zitplaatsen, registreer je jezelf op het aanwezige formulier met de datum en tijd
 • Je gaat zitten op de gemarkeerde zitplaats (niet staan bij/op de tribune dus)
 • Toiletbezoek op de tribune is toegestaan (let op looproute en afstandhouden!)
 • Aan het einde verlaat je de tribune volgens de looproute en gaat direct via de uitgang/nooddeur naar buiten. Bij de nooddeur staat eveneens handgel om de handen te wassen. Wacht aan het eind van de training buiten op je dochter/zoon, blijf niet zitten op de tribune tot je dochter/zoon klaar is, maar maak plaats voor een bezoeker van de volgende turngroep!

Gezondheidscheck en registratie: Alleen gezonde sporters en trainers zijn welkom. Voordat er gebruik wordt gemaakt van de zaal moet er, net als we dat inmiddels gewend zijn in de horeca, een gezondheidscheck plaatsvinden. Hierbij moet deelnemers worden gevraagd of ze in de afgelopen 24 uur last hebben gehad van Corona-symptomen. Daarnaast moeten de deelnemers worden geregistreerd voor eventueel bron- en contactonderzoek achteraf door de Corona-coördinator bij de toegangsdeur. Het bijhouden van aanwezigen middels deelnemerslijsten is een verantwoordelijkheid van de club. De lijsten worden 4 weken bewaard ten behoeve van eventuele contactonderzoeken door de GGD.

 

Rooster

 • We kunnen in beginsel het reguliere rooster draaien, mits we goed met elkaar omgaan in de hal en verplaatsingen zoveel mogelijk beperken op de vloer en in de accommodatie.
 • De fysieke belasting van sporters een belangrijk aandachtspunt voor de trainers. Zeker als sporters een paar maanden sommige toestellen en oefeningen niet hebben gedaan en de trainingsintensiteit sterk is verminderd, is de opbouw van de belasting van groot belang. We willen geen blessures of ongelukken, maar veilig en verantwoorde sport!

Corona-coördinator

 • Gedurende de openingstijden is er een Corona-coördinator aanwezig die rond de hal één en ander in goede banen leidt. De coördinator is herkenbaar middels een hesje. Hij of zij komt niet op de turnvloer, maar kan wel trainers en sporters aanspreken als iets niet gaat zoals dat de bedoeling is. Op de turnvloer zijn als eerste de trainers verantwoordelijk voor bijeenhouden van de groepen en het zorgen voor gestructureerd bewegen in de hal. We moeten het samen doen!
 • Voor de coördinator worden nog aparte instructies opgesteld. We roepen ouders op om deze rol vrijwillig te vervullen. Het verdient wel aanbeveling dat er blokken zijn van 3 uur om teveel wisselingen te voorkomen.