Looproute in de turnhal in corona-tijd

Wat te doen bij een corona-geval? Het protocol met de laatste info is hier te vinden: 

 

Protocol corona-gevallen bij Turn4u.

 

 

- Publiek op tribune niet toegestaan

 

- Je komt alleen sporten als je gezond bent. Blijf thuis als je klachten hebt.

 

 

Om te zorgen dat het binnenturnen op een veilige, verantwoorde manier kan zijn er looproutes gemaakt in de turnhal. Dit is allemaal duidelijk aangegeven met pijlen en natuurlijk zijn er trainers die kunnen helpen als dat nodig is. Als je alvast onderstaand filmpje bekijkt voor je eerste training, weet je zeker dat je de weg kunt vinden. 

 

 

 

 

Overige regels in de turnhal:

 

 

Voorwaarden voor binnensport – “Ruimte met regels”; “Gezond verstand staat voorop!”

Sporten en 1,5 meter afstand

Voor binnen en buiten geldt in het algemeen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De 1,5 meter tussen de jongeren en volwassenen blijft van kracht.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand.

 

In de turnhal en op de turnvloer geldt:

 • Sporters tot en met 12 jaarhoeven onderling en met hun trainer (ook volwassen) geen afstandte houden;
 • Sporters van 13 tot 18 jaarhoeven onderling en met jongeren tot 18 jaar geen afstand te houden, maar wel 1,5 meter afstand te houden tot trainers die 18 jaar of ouder is;
 • Iedereen van 18 jaar en ouderhoudt 1,5 meter afstand voor, tijdens en na het sporten.

 

 • Vangen mag door trainers

Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tijdens de sport, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. Dus: alleen indien dat onvermijdelijkis (voor de sport noodzakelijk is), mag tijdelijk en zo kort mogelijkde 1,5 meter afstand tussen een sporter van 13 jaar of ouder en de volwassen trainer worden losgelaten in de turnzaal.

 

 

Schud dus geen handen en geef geen highfives!

Vermijd als trainer geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen!

Turnen is geen contactsport, de sporters van 18 jaar en ouder hebben onderling geen fysiek contact met elkaar tijdens de uitoefening van de sport.

 

Voor sporters tot en met 12 jaar en volwassen trainers geldt de 1,5 meter afstand al niet.

 

Houd groepen tot 18 jaar in de zaal bij elkaar: gezamenlijk op, gezamenlijk af!

 • Zorg als trainer van je groep dat de sporters van 13 tot 18 jaar bij elkaar blijven in de zaal en zich zoveel mogelijk gezamenlijk Zorg ervoor dat zij daarbij 1,5 meter afstand houden van volwassen trainers of sporters.

Houd groepen van 18 jaar en ouder in de zaal geordend: geordend op, geordend af!

 • Zorg als trainer ervoor dat de sporters van de groep en trainers onderling van 18 jaar of ouder 1,5 meter afstand van elkaar bewaren, maar ook dat zij zich dus zo geordend mogelijk met deze afstand verplaatsen in de hal en daarbij 1,5 meter afstand houden van volwassen trainers en andere sporters vanaf 13 jaar.

 

Gezondheid en hygiëne

 • Je komt alleen sporten als je gezond Blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) of als een huisgenoot positief op Corona is getest.
 • We doen vooraf een gezondheidscheck, zowel op sporters als trainers. Ouders/sporters melden zich bij de trainer vooraf af en de trainer doet bij aanvang alsnog een check. Ook de Corona-coördinator bij de toegangsdeur vraagt naar de gezondheid van sporters.
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Iedereen die de accommodatie betreedt desinfecteert bij binnenkomst en bij vertrek de handen.
 • Daarnaast wast een ieder na ieder toiletgebruik nogmaals de handen met desinfecterende handgel.
 • Ook na eten en drinken wast een ieder de handen.
 • Op ieder toestel zijn desinfecterende spray/papieren doekjes en handgel aanwezig om het toestel daar waar mogelijk te reinigen. Het gaat hierbij met name om stel- en borgknoppen en rekstokken.
 • In overleg met locatiebeheerder is afgesproken dat de turnhal en toegangswegen dagelijks worden schoongemaakt door schoonmaakbedrijf ’t Sticht. Contactpersoon hiervoor is de locatiemanager. Schoonmaak en desinfectie van sanitair gebeurt zodoende op grondige en professionele wijze. Aangezien deze afspraak vanuit gemeente reeds gold bij topsport in juni, is binnen Turn4u Willemijn Niemeijer aangewezen als locatiemanager tot 20 juli.
 • Aan het einde van de dag maken we samen de hal schoon op de gebruikelijke wijze.

 

Faciliteiten

 • We gebruiken de kleedkamers niet. Zoals hierna bij de looproutes wordt uitgelegd, gebruiken we de tribune voor het neerzetten van spullen, voor eten/drinken.
 • Kom dus vanaf huis in turnkledingen leg overige kleding (trainingspakken/jassen e.d.) bij je spullen op de tribune. Mocht omkleden toch écht niet anders kunnen, dan zijn de toiletvoorzieningen bij de tribune te gebruiken.
 • Sporters komen niet in de keuken. De keuken is alleen toegankelijk voor trainers. Neem vanaf huis voldoende te drinken mee (evt water bij de toiletvoorzieningen).
 • Voor trainers geldt dat zij niet de kleine trainerskleedkamer en fysioruimte in de hal gebruiken om hun spullen neer te zetten, maar hun spullen kwijt kunnen in de kasten bij het toestellenhok (of vergaderruimte boven). De ruimten zijn ongeschikt om 1,5 meter afstand te houden.

 

Looproutes en bewegingen in de zaal (gefaseerd op én af)

 • De sporters krijgen toegang via de hoofdingang van de trainingsaccommodatie. Bij toegang van de accommodatie staat handgel ter desinfectie.
 • De route in de turnhal staat gemarkeerd en bij binnenkomst van de turnhal gaat iedereen rechtsaf naar de tribune om daar hun spullen neer te zetten en zich klaar te maken voor de training.
 • Jongeren tot 18 jaar verzamelen zich in de vissenkom tot de trainer hen komt halen. Niemand gaat zelf de turnhal in.
 • Sporters van 18 jaar en ouder blijven op de tribune op 1,5 meter afstand van elkaar wachten tot zij het sein krijgen van de trainer dat zij volgens de looproute naar beneden kunnen komen en via de vissenkom de hal betreden.
 • Eten en drinken tussendoor gebeurt weer op de tribune via de looproute.
 • Vertrek vanaf de vloer gaat via kleedkamer 4, waarna de looproute wordt gevolgd.
 • Vertrek uit de turnhal vindt vervolgens, nadat de spullen zijn opgehaald op de tribune, plaats via de nooduitgang aan de voorkant van de turnhal.
 • De trainingen stoppen op de exacte eindtijd, zodat iedereen tegelijk en zo snel mogelijk de hal kan verlaten via kleedkamer 4.
 • Sporters die moeten beginnen, staan op de starttijd te wachten in/bij de vissenkom tot de trainer hen komt halen. Ze gaan niet de hal in. Kom 15 minuten voor aanvang, zodat de sporters zich ruim vantevoren hebben omgekleed en voorbereid, zodat zij geen vertrekkende sporters in de weg lopen. Ben je te laat, dan moet je mogelijk buiten wachten in verband met vertrekkende sporters!
 • Vertrekkende sporters pakken zo snel mogelijk hun spullen en verlaten via de looproutes het pand.

 

Registratie: Alleen gezonde sporters en trainers zijn welkom.  De aanwezige sporters worden geregistreerd voor eventueel bron- en contactonderzoek achteraf door de Corona-coördinator of trainer. De lijsten worden 4 weken bewaard ten behoeve van eventuele contactonderzoeken door de GGD.

 

 

Zie hier de informatie-pagina van de turnbond.