Vrijwilligers

  • 12/09/2017

Vrijwilligers – eigenlijk heel logisch
Beste ouders en sporters,

Save the date: vrijwilligersbijeenkomst 28 september, 20.00 uur, Turnhal

Vriendelijke verzoek om voorafgaand het aanmeldformulier in de vullen: http://www.turn4u.nl/vrijwilligers/

Waarom vrijwilligers?
Bardienst bij de tennisclub, pupillen rijden bij de hockey, shirtjes wassen bij de korfbal en klassenouders … het hoort er allemaal bij.

Het is de afgelopen maanden al een paar keer gecommuniceerd: alleen met hulp van vrijwilligers kunnen we met Turn4U onze doelen bereiken. Gelukkig zijn er op deze oproepen veel reacties gekomen.
Inmiddels hebben jullie berichten ontvangen van de activiteitencommissie: op 7 oktober zal het Turn4U-HerfstSponsorFeest plaatsvinden. Daar kijken we natuurlijk enorm naar uit! Echter, Turn4U wil nog veel meer gaan organiseren en daar kan de hulp van vrijwilligers ook goed bij worden gebruikt. Het is nu tijd om dit verder vorm te gaan geven.

Hierboven en op de site hebben we een link geplaatst. Via deze link kun je aangeven waar je als vrijwilliger mee zou willen helpen. We willen iedereen vragen hier aan te geven waar je voorkeur naar uitgaat. Ook als je je al eerder had aangemeld willen we je vragen dit via de site te doen. Verder nodigen we je uit om op 28 september om 20.00 uur naar Turn4U te komen, ook als je nog niet weet op welk vlak je precies zou willen helpen. We willen dan met iedereen die een bijdrage wil leveren bespreken wat er zoal moet gebeuren en in welke mate we met elkaar kunnen samenwerken.

We hebben als ambitieuze vereniging veel wensen, daar hebben we jullie voor nodig. We kijken er naar uit dit met jullie op 28 september verder te gaan organiseren.

Tot de 28e !